Hårfagre

Välkommen till oss på förskolan Hårfagre! Hårfagre ligger på Gunnesbo, i närheten av många grönområden som utnyttjas för lek och lärande. Vi är förskolan mitt i lekplatsen.

Hårfagre förskola består av två avdelningar: Knota, för de yngsta barnen (1–3 år) och Bison för de äldre barnen (2–5 år).

Vi är förskolan mitt i lekplatsen. På Gunnesbo finns det många grönområden som vi utnyttjar t.ex. lekplatser, uppväxta buskage, träd och kullar. Här finns Nöbbelövs Mosse och en 4-H gård (bondgård öppen för allmänheten).

Vi har gångavstånd till biblioteket på Nöbbelöv. Där är vi och lånar böcker och tittar på t.ex. dockteater.

Så här jobbar vi

Vi arbetar aktivt för att varje barn ska få ta plats, utvecklas och lära sig nya saker.

På avdelningen Knota

Vår målsättning på avdelningen Knota är att varje barn ska känna trygghet och få bli sedd, både enskilt och i grupp. En Vi-känsla ska växa fram i gruppen. Barn utvecklar sina kunskaper och färdigheter genom fri lek och pedagogiska metoder som stimulerar barnens nyfikenhet.

Vi tycker att språket är viktigt. Vi satsar därför på att utveckla barnens språk genom temaarbete, sagoläsning, rim och ramsor och i vardagliga situationer. Social kompetens anser vi är mycket viktigt att lyfta fram redan när barnen är små, det är viktigt att man trivs och fungerar med varandra.

Viär ute så mycket som möjligt för att barnen ska få nya erfarenheter, träna grovmotorik, kroppsuppfattning, trafikvett och få studera vår närmiljö etc. Att vara ute mycket verkar dessutom hämmande på virus och infektioner.

På avdelningen Bison

Bison är en syskonavdelning med barn i åldern 2–5 år.

Grundläggande för oss är att barnen varje dag ska få känna sig respekterade och få uppleva sitt eget värde genom att

  • pedagogerna ser alla barn på samma sätt
  • vi vägleder barnen att lösa konflikter direkt när de uppstår och visar att man respekterar varandras likheter/olikheter
  • barnen uppmuntras att bry sig om varandra
  • vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra
  • barnen ska känna delaktighet, kunna påverka olika situationer i vardagen och se en förändring
  • vi skapar miljöer där barnen fritt kan experimentera med olika material ute och inne.

På Bison jobbar vi med olika teman.När vi arbetar med ett tema använder vi ett undersökande arbetssätt, där alla sinnen används för att komma fram till nya upptäcker. Barnen är indelade i tre grupper, och vi börjar med ett nytt tema varje hösttermin. Temat ska ge barnen tillfälle till många konkreta upplevelser och undersökningar som stimulerar det abstrakta tänkandet. Vi bearbetar temat genom bl.a. experiment och forskning, lek och drama, sång och musik samt bild och form.

Vill du veta mer om oss? Kom och hälsa på!

Om du är nyfiken och vill veta mer om vår verksamhet, är du varmt välkommen att komma på besök. Ring oss eller skicka ett e-postmeddelande före, så kommer vi överens om en tid. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/harfagre