Hallonbacken

Välkommen till Hallonbackens förskola i natursköna Södra Sandby!

Hallonbackens förskola är belägen i natursköna Södra Sandby.

Vi arbetar för ett hållbart lärande i utemiljön, för utemiljön och om utemiljön. Dessutom är vi certifierade med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Vi arbetar utifrån en vision om likvärdig utbildning

Vi arbetar efter visionen”Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning!”

Den här visionen fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, tillsammans med sina förklaringar, är vägledande för oss i hur vi hanterar olika situationer i vår vardag och för hur vi når uppsatta mål.

För oss innebär "i hand"

  • Inkludering–alla är värdefulla och mångfald är en tillgång.
  • llbarhetgenom ett varaktigt lärande i en organisation som bidrar till utveckling och kvalitet.
  • Ansvar–ett eget ansvar som sträcker sig lite längre.
  • Nyfikenhetgenom att utmana barnen med produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter.
  • Delaktigheti det kollegiala lärandet barn emellan, mellan vuxna och barn och mellan vuxna.

Så här jobbar vi

På Hallonbackens förskola arbetar vi temainriktat och väver in alla läroplansmålen i vår verksamhet. Därför skiljer vi inte på lek och lärande. Innehållet i verksamheten bygger på barnens erfarenheter och förståelse samt medarbetarnas pedagogiska relationer till dem.

Våra medarbetare deltar i barnens lärande och fokuserar tillsammans med barnen på de förmågor som barnen ska utveckla. Vi väcker barnens intresse genom att ställa produktiva frågor som ger barnen möjlighet att skapa hypotester och att uttrycka sina egna tankar och funderingar.

En stor del av vår verksamhet sker utomhus. Vi är ute på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hallonbacken

Kontakt

Hallonbacken

Besöksadress: Fritidsgatan 12,247 34 Södra Sandby
Karta: Se Hallonbacken på en karta
E-post:hallonbackenfsk@lund.se
Telefon: 046-359 73 72
Frånvaroanmälan:046-359 73 72

Förskolechef: Marie-Louise Enocksson
Telefon: 046-359 65 89
E-post:marielouise.enocksson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se