Hagens förskola

Välkommen till Hagens förskola! Vi finns ett stenkast från härliga naturområdet Dalby Hage.

Om oss

Hagens förskola är placerad i Dalby och består av tre avdelningar. Förskolan ligger alldeles i närheten av Hagalundskolan och har mycket nära till det vackra naturområdet Dalby Hage.

Vår vision är att tillhandahålla en god lärmiljö som skapar nyfikenhet och lust att lära. Varje individ ska utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Förskolan erbjuder inspirerande miljöer både inomhus och utomhus. Runt förskolan finns en stor gård där barnen kan utveckla sina sinnen och träna på sin motorik. I förskolornas lokaler finns även fantasieggande och stimulerande rum och material som uppmuntrar barnen till lärande.

Vi bedriver vidare ett kvalitativt miljöarbete.Vi har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", och lagar vår egen mat från grunden på förskolan.

Så här jobbar vi

Våra pedagoger tar tillvara barnens egen kreativitet och arbetar med olika lärmiljöer som ska uppmuntra och utmana barnens lärande. Barnens fantasi och nyfikenhet utvecklas och stimuleras genom både planerade och fria aktiviteter. Dessa kan till exempel vara projektarbeten, där begreppen "utforskande", "nyfikenhet" och "lust att lära" är grunderna i vår pedagogiska verksamhet. Varje dag är barnen i mindre grupper och arbetar i olika projekt utifrån barnens intressen och lust att lära.

Vi vill skapa en mångsidig och sammanhängande vardag för barnenoch föräldrarna genom att ha känd och kompetent personal, återkommande rutiner och en öppenhet för barnens individuella behov. Vi vill ge varje barn de bästa möjligheterna till att utvecklas inför ett livslångt lärande.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hagen