Häckeberga förskola

Välkommen till Häckeberga förskola – här vistas barnen i en lustfylld och lärorik miljö. Häckeberga förskola ligger i norra delen av Genarp.

Så här jobbar vi

På förskolan jobbar vi aktivt med att skapa en pedagogisk och lärande miljö där alla barn kan känna sig trygga, ansvarsfulla, nyfikna och fantasifulla. Hos oss får barnen arbeta med olika material och tekniker, vilket stärker deras lust att skapa. Genom tekniska och fysiska experiment lyfter vi fram barnens nyfikenhet.På förskolan förmedlar vi även god språklig medvetenhet till barnen.

Genom ett demokratiskt arbetssätt får barnen inflytande i vår verksamhet där pedogagerna är tydliga förebilder. Allas åsikter är lika mycket värda, och vi bemöter barnens åsikter med öppenhet och respekt.

Vi möter varje barns behov genom ett aktivt lyssnande i det dagliga arbetetoch regelbundna utvecklingssamtal.

Vi strävar efter att alla barnen ska känna trygghet, glädje och stolthet, nyfikenhet och lust inför sitt fortsatta lärande.

Vi samarbetar med vårdnadshavare

Vårt samarbete med dig som vårdnadshavare börjar redan vid inskolningen. Därefter fortsätter det genom en daglig tamburkontakt, föräldramöten, jul- och vårfester, utvecklingssamtal, enkäter och ibland en fixardag på gården.

Tillsammans med Enestugans förskola har vi skolkonferenser 1–2 gånger per termin.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hackeberga