Grynmalaregårdens förskola

Välkommen till Grynmalaregården – Lunds äldsta kommunala förskola, belägen mitt i Lunds centrum. På Grynmalaregården skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas till innovativa, nyfikna, kunskapstörstande och kreativa personer.

Vi arbetar för att Grynmalaregården skall vara lustfylld, trygg och utvecklande. Barn och pedagoger skall ges möjlighet att lära av, och tillsammans med varandra. Lek och lärande går hand i hand. På Grynmalaregården möts du av en verksamhet som präglas av glädje och trygga relationer. 

Så här jobbar vi

På Grynmalaregårdens förskola har vi fyra avdelningar, två yngre barns avdelningar och två för de äldre barnen. I huset har vi i ett nära samarbete mellan de olika avdelningarna, med mål att skapa trygghet, gemenskap och glädje. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och vårt arbete bygger vi utifrån barnens nyfikenhet, intressen och behov. Både vår inom- och utomhusmiljö ger barnen möjlighet till utforskande, lärande och lek.

Vår egen kock lagar ”barnvänlig” anpassad kost och till stor del ekologiskt. Tillsammans äter vi även frukost och mellanmål. Frukt serveras varje dag.

Vår ena äldrebarnsavdelningen är knuten till vår förskolebuss som bedriver utomhuspedagogik varje dag mellan klockan 9-15.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/grynmalaregarden