Fornborgen

Välkommen till Fornborgen – den lilla och nära förskolan! Fornborgens förskola ligger i ett naturskönt bostadsområde med fina och stimulerande lärmiljöer.

Välkommen till Fornborgen, den lilla förskolan.

Fornborgens förskola ligger i ett naturskönt bostadsområde på Gunnesbo i Lund. Vi har nära till 4H-gården och naturområdet Nöbbelövs Mosse med öppna fält och ängar. I området finns många grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker.

Fornborgen består av två avdelningar: Rumpnissarna och Skumtrollen. Vi har barn i åldern 1-5 år med ett stort samarbete mellan avdelningarna.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och på Fornborgen arbetar vi efter tanken att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi ser leken som ett redskap för allt lärande, där får barnen förutsättningar för att skapa förståelse för sin omvärld och möjlighet att utveckla sin sociala förmåga.

Vi låter barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära styra vårt arbete.

Varmt välkomna till den lilla förskolan på ett besök.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fornborgen