Fågelsångs förskola

Välkommen till oss på Fågelsångs förskola!

Fågelsångs förskola är en förskola i Södra Sandby.

Så här jobbar vi

På Fågelsångs förskola arbetar vi temainriktat och väver in alla läroplansmålen i vår verksamhet. Därför skiljer vi inte på lek och lärande. Innehållet i verksamheten bygger på barnens erfarenheter och förståelse samt personalens pedagogiska relationer till dem.

Personalen deltar i barnens lärande och fokuserar tillsammans med barnen på de förmågor som barnen ska utveckla. Personalen väckerdessutom barnens intresse genom att ställa produktiva frågor till dem som ger barnen möjlighet att skapa hypotester och att uttrycka sina egna tankar och funderingar.

En stor del av vår verksamhet sker utomhus eftersom vi uppskattar att vara utomhus. Vi är då ute på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Vi arbetar utifrån en vision om likvärdig utbildning

Vi arbetar efter visionen”Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning!”

Den här visionen fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, tillsammans med sina förklaringar, är vägledande för oss i hur vi hanterar olika situationer i vår vardag och för hur vi når uppsatta mål.

För oss innebär "i hand"

  • Inkludering –alla är värdefulla och mångfald är en tillgång
  • llbarhetgenom ett varaktigt lärande i en organisation som bidrar till utveckling och kvalitet
  • Ansvar –ett eget ansvar som sträcker sig lite längre
  • Nyfikenhetgenom att utmana barnen med produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter
  • Delaktigheti det kollegiala lärandet barn emellan, mellan vuxna och barn och mellan vuxna.

Vi arbetar för ett hållbart lärande i utemiljön, för utemiljön och om utemiljön. Dessutom är vi certifierade med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fagelsang

Kontakt

Fågelsång

Besöksadress: Blåmesvägen 37, 247 35 Södra Sandby
Karta: Se Fågelsång på en karta
E-post: fagelsangfsk@lund.se
Telefon: 046-359 77 38
Frånvaroanmälan:

  • Ugglorna 046-359 65 91
  • Lärkan 046-359 37 81
  • Blåmesen 046-359 89 85
  • Talgoxen 046-359 89 84

E-post: fogelsangfsk@lund.se

Förskolechef: Eva Grandelius
Telefon: 046-359 65 94
E-post: eva.grandelius@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se