Fågel Blå

Välkommen till förskolan Fågel Blå! Förskola har hållbar utveckling som profil. På Fågel Blå utvecklas barnen i trygga och lekfulla lärmiljöer som stimulerar lärandet.

Förskolan Fågel Blå består av sju avdelningar, varav en avdelning har en utomhusprofil. Förskolan är belägen på Väster i Lund. Vi har en helhetssyn på barns utveckling och lärande och utgår alltid från det enskilda barnets behov.

Vi har egen kökspersonal som tillagar näringsrik och i stor utsträckning ekologisk mat. Vår matpolicy är utarbetad enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Så här jobbar vi

Vi dokumenterar vårt arbete genom barnens portfolio, analogt och digitalt.

Leken är viktig i vår verksamhet och så även att utveckla barnens känslomässiga mognad då vi ser emotionell kompetens som grund för lusten att lära. Barnen på Fågel Blå vistas i regel utomhus flera timmar varje dag i en pedagogisk, vackert grönskande och säker miljö.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fagelbla