Delfinens förskola

Välkommen till Delfinens förskola i norra Lund! Delfinens förskola är en nybyggd förskola som ligger i direkt anslutning till Delfinskolan (årskurs F-3), vilket innebär att barnen kan vara i samma trygga miljö under åren i förskolan och lågstadiet.

Så här jobbar vi

På Delfinens förskola har vi fokus på utbildning och undervisning genom:

  • Ett kreativt och nyfiket synsätt som berikar!
  • Ett synligt miljötänk som är grön flagg-certifierad
  • En rymlig utemiljö med plats för alla
  • En mångkulturell förskola där olikheter tas tillvara och utnyttjas
  • Digitala verktyg i vardagen
  • Erfarna och engagerade förskollärare, barnskötare och rektor
  • Pågående utvecklingsarbete med fokus på “En förskola tillsammans”

Trygg och harmonisk miljö

Delfinen är en nybyggd förskola som har Delfinskolan i samma hus, vilket innebär att barnet kan utbildas i samma hus från ett års åldern fram till eleven går i tredje klass och på så sätt befinna sig i en trygg harmonisk miljö. Delfinskolan och Delfinens förskola har ett eget tillagningskök som tillagar maten till barnen i förskolan och eleverna i skolan.

På Delfinens förskola är vårt arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Avdelningarna

Avdelningarna har ett väl utvecklat samarbete, vilket underlättar när det är dags för byte av avdelning. Avdelningarnas namn är som följer: Snäckan och Krabban har barn i åldern 1-3 år. Bläckfisken och Hajen har barn i åldern 3-5 (6) år. Förskolan har möjlighet att utöka verksamheten med två avdelningar till.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/delfinen