Blåtunga förskola

Blåtunga förskola är en nybyggd förskola på Linero som ligger i ett naturskönt område med närhet till grundskola och bibliotek.

Förskolan har tre avdelningar, Oden, Freja och Hugin och är uppdelade i grupperna Oden Röd, Oden Blå och Freja Rosa med barn i åldern 1–3 år. Freja Lila, Hugin Gul och Hugin Grön med barn i åldern 3–5 år.

På förskolan finns många nationaliteter representerade, vilket skapar en trivsam mångfald. Vår verksamhet kännetecknas av glädje, engagemang och nyfikenhet. Vi strävar efter att ge barnen ett rikt utbud av aktiviteter och utmaningar där språket är en grundläggande del av verksamheten. Vi har eget tillagningskök där vi lagar vår mat.

Så här jobbar vi

På förskolan är vi delade i tre storarbetslag med sex pedagoger i varje. På avdelningarna är barnen indelade i basgrupper. Utifrån basgrupperna delar vi även in barnen i mindre grupper.

Tydliga rutiner, närvarande pedagoger och små grupper ser vi som viktiga grundstenar för en positiv språkutveckling. Vi arbetar med en språklig medvetenhet och har fokus på barnens språkutveckling i alla våra dagliga rutiner och i alla våra aktiviteter.

Förskolan vill ha ett nära samarbete med vårdnadshavare genom dagliga samtal, utvecklingssamtal samt drop-in och föräldramöten. Varje vår avslutar vi läsåret med en stor gemensam fest där mat från hela världen dukas upp.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/blatunga

Kontakt

Blåtunga

Besöksadress:Blåtungavägen 16,224 75 Lund
Karta:Se Blåtunga förskola på en karta
Telefon:046-359 50 42
Frånvaroanmälan:046-359 51 53, 046-359 51 54 eller046-359 79 44

Förskolechef:Monica Kjellgren
Telefon: 046-359 50 42
E-post:monica.kjellgren@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se