Blåtunga förskola

Välkommen till Blåtunga förskola! Blåtunga är en nybyggd förskola på Linero som ligger i ett naturskönt område med närhet till grundskola och bibliotek.

Förskolan har tre avdelningar, Oden, Freja och Hugin och är uppdelade i grupperna Oden Röd, Oden Blå och Freja Rosa med barn i åldern 1–3 år. Freja Lila, Hugin Gul och Hugin Grön med barn i åldern 3–5 år.

På förskolan finns många nationaliteter representerade, vilket skapar en trivsam mångfald. Vår verksamhet kännetecknas av glädje, engagemang och nyfikenhet. Vi strävar efter att ge barnen ett rikt utbud av aktiviteter och utmaningar där språket är en grundläggande del av verksamheten. Vi har eget tillagningskök där vi lagar vår mat.

Så här jobbar vi

På förskolan är vi delade i tre storarbetslag med sex pedagoger i varje. På avdelningarna är barnen indelade i basgrupper. Utifrån basgrupperna delar vi även in barnen i mindre grupper.

Tydliga rutiner, närvarande pedagoger och små grupper ser vi som viktiga grundstenar för en positiv språkutveckling. Vi arbetar med en språklig medvetenhet och har fokus på barnens språkutveckling i alla våra dagliga rutiner och i alla våra aktiviteter.

Förskolan vill ha ett nära samarbete med vårdnadshavare genom dagliga samtal, utvecklingssamtal samt drop-in och föräldramöten. Varje vår avslutar vi läsåret med en stor gemensam fest där mat från hela världen dukas upp.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/blatunga