Björkbacken förskola

Välkommen till Björkbacken förskola

Björkbacken förskola är en förskola som ligger i Södra Sandby. Tillsammans med de andra förskolorna i Södra Sandby jobbar vi efter visionen”Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning!”

Den här visionen fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, tillsammans med sina förklaringar, är vägledande för oss i hur vi hanterar olika situationer i vår vardag och för hur vi når uppsatta mål.

För oss innebär "i hand"

  • Inkludering -alla är värdefulla och mångfald är en tillgång.
  • Hållbarhet -genom ett varaktigt lärande i en organisation som bidrar till utveckling och kvalitet.
  • Ansvar -ett eget ansvar som sträcker sig lite längre.
  • Nyfikenhet -genom att utmana barnen med produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter.
  • Delaktighet -i det kollegiala lärandet barn emellan, mellan vuxna och barn och mellan vuxna.

Vi arbetar även för ett hållbart lärande i utemiljön, för utemiljön och om utemiljön. Dessutom är vi certifierade med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Så här jobbar vi

På Björkbacken förskola arbetar vi temainriktat och väver in alla läroplansmålen i vår verksamhet. Därför skiljer vi inte på lek och lärande. Innehållet i verksamheten bygger på barnens erfarenheter och förståelse samt personalens pedagogiska relationer till dem.

Personalen deltar i barnens lärande och fokuserar tillsammans med barnen på de förmågor som barnen ska utveckla. Personalen väckerdessutom barnens intresse genom att ställa produktiva frågor till dem som ger barnen möjlighet att skapa hypotester och att uttrycka sina egna tankar och funderingar.

En stor del av vår verksamhet sker utomhus, på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bjorkbacken

Kontakt

Björkbacken

Besöksadress: Backgatan 11, 247 31 Södra Sandby
Karta: Se Björkbacken på en karta
Telefon: 040-359 77 40
E-post: bjorkbackenfsk@lund.se
Frånvaroanmälan: 

  • Nalle Puh/Rödluvan 046-359 89 49
  • Tummeliten 046-359 89 47

Förskolechef: Marie-Louise Enocksson
Telefon: 046-359 65 89
E-post: marielouise.enocksson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se