Backens förskola

Välkommen till Backens förskola! Vi finns precis vid St Hans backar och har tillgång till dess fantastiska utemiljö i vårt dagliga utforskande.

Om oss

Backens förskola ligger i norra Lund, precis vid Sankt Hans backar.

Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias filsofi om dokumentation, lyssnande och reflektion. Våra pedagogerundersöker och utforskar därför tillsammans med barnen.

För oss på Backen betyder Reggio Emilia-pedagogiken att

  • lärmiljön ska vara lärorik, utmanande och rolig
  • barnet får möjlighet att upptäcka sitt eget sätt att lära genom att få använda sina 100 språk för att uttrycka känslor, tankar, kunskap etc.
  • barnens intressen påverkar innehållet och vårt arbetssätt i verksamheten
  • barnen reflekterar och dokumenterar för att se sitt eget lärande, och vi på förskolan reflekterar och dokumenterar för att kunna utveckla vår yrkesroll och verksamhet.

Så här jobbar vi

Vi synliggör lärandeprocessen med pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation med syfte att göra barnens utvecklings- och lärandeprocess synlig för barn, pedagoger och föräldrar. Dokumentationen hamnar bl.a. i barnenslärloggar på Unikum, men även på väggar och fönster.Webbverktyget Unikum använder visom dokumentation -och informationsplattform. Dokumentationen blir grund för att utveckla arbetet tillsammans med barnen vidare. Den ger även en inblick i vårt arbete för föräldrar, och detta främjar delaktighet och dialog mellan förskola och hem.

Reflektion är en viktig del i vårt dagliga pedagogiska arbete på Backens förskola. Vi ser den som ett verktyg och en förutsättning för att kunna genomföra vårt arbete på ett professionellt sätt. Genom att reflektera över barnens dag/projekt/möten, vår egen roll/insats/bemötande kan vi således synliggöra andra infallsvinklar och på så vis vidareutveckla verksamheten. Denna prioritering är förankrad hos pedagogerna och skapar också en grund för att säkerställa kvalitén av den pedagogiska verksamheten på Backens förskola.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om förskolan. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/backen

Kontakt

Backen

Besöksadress: Kulgränden 25, 226 49 Lund
Karta: Se Backens förskola på en karta
Telefon: 046-359 37 31
Frånvaroanmälan: 046-359 80 36

Förskolechef: Malin Eklund
Telefon: 046-359 37 31
E-post: malin.eklund@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se