Arkens förskola

Välkommen till Arken – en gemytlig förskola mitt i centrala Lund!

Arkens förskola består av åtta avdelningar som finns i centrala Lund. Förskolan har en stor härlig gård som erbjuder många tillfällen till lek, motorisk träning och social samvaro mellan barnen.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad. I vårt kök lagas maten från grunden av vår egen kock och ekonomibiträde. Vårt kök är KRAV-certifierat och serverar till största delen ekologiska och kravodlade produkter.

Så här jobbar vi

Vår vision är att barnen ska bli trygga, sociala och nyfikna individer som kan söka och ta emot kunskap i ett livslångt lärande. Vi arbetar utifrån förskolans Läroplan, Lpfö 98 rev. 2010.

På Arken arbetar vi alla för att skapa en gemenskap med trivsel och glädje både för stora och små!

Här får barnen utveckla sin språkliga medvetenhet

Hela förskolan arbetar utifrån Bornholmsmodellen. Den här modellen innebär att pedagogerna hjälper barnen att utveckla sin språkliga medvetenhet och språkförmåga. Hela vår pedagogiska verksamhet genomsyras därför av en språklig medvetenhet hos våra pedagoger. Genom sagor, musik rim och ramsor skapar vi lustfyllda och lärorika aktiviteter.

Vi har tillgång till ett förskolebibliotek och Lunds fantastiska kulturutbud

Vi har också tillgång till ett förskolebibliotek som delas med två andra förskolor i området. Utevistelsen ingår som en naturlig del i verksamheten. Alla aktiviteter som vi erbjuder barnen kan vi också förlägga utomhus. Promenader i vår närmiljö och det fantastiska kulturutbud som finns i Lund använder förskolan sig gärna av.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/arken