Annegårdens förskola

Välkommen till oss på Annegårdens förskola

Om oss

Annegården är en förskola med 6 avdelningar med stor gård som ligger nära natursköna områden som St Hans backar. På förskolan finns stora ljusa lokaler med genomtänkta lärmiljöer och två stora torg att mötas på. Annegårdens förskola öppnade i augusti 2007. Förskolan består av 6 avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år.

Förskolan har två torg och en stor och härlig utemiljö

På Annegården har vi två torg och en fantastisk utemiljö med en gård på hela 4 500 kvadratmeter.

Våra två torg heter Soltorget och Ljustorget, och här skapas olika sorters möten i lärmiljöer och under våra måltider. Det blir helt enkelt en mötesplats barnen där de kan lära och ha en dialog. Runt torgen ligger våra olika avdelningar. Soltorget gränsar till Björken, Lönnen och Pilen. Och till Ljustorget gränsar Linden, Eken och Kastanjen. I anslutning till våra torg har vi även 2 stora, ljusa ateljéer för skapande.

Annegårdens stora och härliga utemiljö utvecklas ständigt och lockar till lek, utforskande, klättring, cykling, konstruktion etc. Den är indelad i olika områden med stora gröna ytor, buskar, träd och en stor kulle. Alla dessa platser bjuder i sin tur in till bland annat kryp-in-lekar, kojbygge, boll-lekar och pulkaåkning.

Så här jobbar vi

Vi främjar barnens trygghet och självkänsla, vilket vi ser som en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Vi tar tillvara på deras nyfikenhet och lust att lära, och ser processen att lära som viktigare än resultatet. Hos oss är leken och det kollektiva lärandet i fokus, och vi utgår ifrån varje barns egna förutsättningar i verksamheten.

Vårt arbete vilar på demokratisk grund, där både barn och föräldrar ges möjlighet till delaktighet i enlighet med Lpfö98. Vi inspireras av den pedagogik som man arbetar efter i Reggio Emilia och vi ser på oss själva som medforskare i barnens lärandeprocess.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/annegarden