Rätt till förskoleplats

Från den dag ditt barn fyller ett år har du som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande rätt till plats på förskola eller fritidshem.

Till dig som är föräldraledig

Du som är föräldraledig kan ha ditt barn i förskolan 25 timmar varje vecka. Ditt barn får vara på förskolan mellan klockan 09–14.

Den första månaden efter att ditt barn har fått ett syskon, får ditt barn vara i förskolan längre än 09–14. Om du vill kan du som föräldraledig även begära ett uppehåll med att utnyttja ditt barns plats i förskolan. Du betalar då inte någon avgift för platsen, men kan enbart begära uppehåll en gång för varje barn eller syskon. Anmäl uppehåll i samband med föräldraledighet. 

Barn till föräldralediga betalar avgift hela året. Glöm inte att anmäla ändrad inkomst på blanketten Lämna inkomstuppgift för förskola och fritidshem. Blanketterna hittar du även längst ner på den här sidan.

Till dig som är arbetslös eller arbetssökande

Du som är arbetslös eller arbetssökande kan ha ditt barn i förskolan 25 timmar varje vecka. Ditt barn får vara på förskolan mellan klockan 09–14.

Du kan få rätt till mer tid om du får en tillfällig eller fast anställning. Meddela förskolan om barnet får ändrade vistelsetider. Avgift betalas hela året för barn till arbetssökande. Glöm inte anmäla ändrad inkomst på blanketten Lämna inkomstuppgift för förskola och fritidshem.

Skicka din blankett till oss

Sedan den 1 januari har Lund en gemensam barn och skolförvaltning för hela kommunen. Skicka därför din blankett till:

  • Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se