Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på. Passar för återkommande räkningar och betalningen dras automatiskt på rätt dag (förfallodagen). Du ger ditt medgivande till att Lunds kommun får dra pengar från ditt konto genom att teckna ett autogiromedgivande.

Hur fungerar Autogiro?

Du ger ditt medgivande till att Lunds kommun får dra pengar från ditt konto genom att teckna ett autogiromedgivande. Stämmer uppgifterna i betalningsaviseringen (pappersfakturan) så behöver du bara se till att det finns pengar på kontot (dagen innan betalningsdagen). Betalningen överförs automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagens morgon (före 06,00).

Hur tecknar jag ett medgivande till Autogiro?

Du gör det genom att fylla i autogiroanmälan och skicka in den till adressen som finns angiven längst ner på blanketten.

Var hittar jag blanketten för autogiroanmälan?

Blankett för autogiroanmälan hittar du i relaterat dokument på sidan "Information och avgifter".

Hur avslutar jag ett medgivande till Autogiro?

Du kan avsluta det i din internetbank.

Jag vill stoppa en dragning med Autogiro, hur gör jag?

Dukontaktar det företag som du har Autogiromedgivande tilleller vänder dig till din bank, de kan också hjälpa dig att stoppa en dragning.

Jag ska byta bank men vill ha kvar alla mina medgivanden till Autogiro. Hur gör jag då?

Informera din nya bank att du har medgivande till Autogiro så hjälper banken dig att flytta över medgivandena till ditt nya bankkonto.

Vad är ett medgivande?

Ett medgivande är en fullmakt för betalningsmottagaren (företaget) att belasta betalarens konto på förfallodagen.

Hur vet jag vilken summa som kommer att dras från mitt konto som är kopplat till Autogiro?

Du får avisering (pappersfakturan) senast åtta vardagar innan debitering sker.

Varför blev min betalning stoppad trots att det kom in pengar på kontot samma dag som betalningen skulle utföras?

När en betalning ska genomföras gör Bankgirot en täckningskontroll hos din bank. Täckningskontrollen görs på betalningsdagens morgon.

För att veta varför banken svarat att täckning saknades behöver du kontakta din bank.

Får jag pappersfaktura?

Ja, när du är anmäld till Autogiro får du pappersfaktura från Lunds kommun.

Hur betalar jag fakturan?

Stämmer uppgifterna i betalningsaviseringen (pappersfakturan) så behöver du bara se till att det finns pengar på kontot (dagen innan betalningsdagen). Betalningen överförs automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagens morgon (före 06,00).

När betalas en faktura som jag har på Autogiro?

På förfallodagen.

Vad händer om pengar saknades på kontot på förfallodagen?

Lunds kommun skickar ut betalningspåminnelse per brev.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om fakturan?

Har du frågor om innehållet i fakturan, kontakta den referens som finns angiven på fakturan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skola/autogiro

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se