Information och avgifter

I Lunds kommun tillämpar vi en maxtaxa som gäller förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen.

Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för vad vi debiterar för en förskoleplats. Avgiften baseras på barnets ålder och hushållets inkomst. Syskonrabatt tillämpas.Lunds kommun debiterar samma avgift oavsett vistelsetid, tolv månader om året.

Räkningen går alltid till barnets folkbokföringsadress. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst där barnet är folkbokfört.

I materialet längst ner på sidan hittar du mer information om avgifter, taxan och regler

Betalningsalternativ

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på, och ett smidigt sätt för att betala din barnomsorgsavgift. Om du är ansluten till en internetbank kan du välja att betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se