Ansök, ändra eller säg upp plats

Om ditt barn är i åldern 1-5 år och du har ansökt om förskoleplats senast 4 månader innan du vill att ditt barn ska börja, är du garanterad en plats i någon av förskolorna i Lunds kommun.

Vill du ha plats i samband med terminsstart på hösten bör du ansöka om plats senast i februari samma år. Första uttagningen sker i mars och har du ansökt i tid är det större chans att du får ditt förstahandsval.

Du underlättar planeringen av verksamheten om du ansöker om plats i god tid.

Ansökan kan lämnas via e-tjänst 

Ansök om en plats i kommunens förskolor 

I vissa fall kan du inte ansöka om en förskoleplats via e-tjänsten. Kontakta då kommunens medborgarcenter för hjälp. Detta gäller till exempel om du:

  • inte är folkbokförd i Sverige
  • har skyddade personuppgifter
  • har ett barn boende hos dig, men du inte är vårdnadshavare (till exempel familjehem)
  • inte har bank-id

Får du problem att ansöka om en plats via e-tjänsten kan du kontakta kommunens medborgarcenter så hjälper de dig med din ansökan. 

Tänk på att det kan förekomma en viss handläggningstid när din ansökan behandlas.

Byta förskola

Om du vill byta förskola görs en ny ansökan enligt anvisningarna ovan. Byte kan normalt bara göras i samband med terminsstart (januari eller aug/sept) och i mån av plats.

Säg upp förskoleplats

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats, ska du göra det senast två månader före barnets sista vistelsedag i förskolan. Du säger upp platsen genom att använda vår e-tjänst. Observera att e-tjänsten bara kan användas för att säga upp förskoleplats i kommunal förskola.

Uppsägning av plats i barnomsorg

Du betalar bara fram till sista vistelsedagen, vilket innebär att avgiften på den sista fakturan kan bli mindre än vanligt. Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Rätt till plats

Från den dag ditt barn fyller ett år har du som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande rätt till plats på förskola.

Rätt till plats

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/forskoleplats