Ansök, ändra eller säg upp plats

I Lunds kommun får du platsgaranti om du ansöker minst tre månader innan barnet ska börja förskola. Vill du ha plats i samband med terminsstart på hösten bör du ansöka om plats senast i februari samma år. Första uttagningen sker i mars och har du ansökt i tid är det större chans att du får ditt förstahandsval. Du underlättar planeringen av verksamheten om du ansöker om plats i god tid.

Ansökan kan lämnas via e-tjänst 

Ansök om en plats i kommunens förskolor 

I vissa fall kan du inte ansöka om en förskoleplats via e-tjänsten.

Kontakta då kommunens medborgarcenter för hjälp. Detta gäller till exempel om du:

  • inte är folkbokförd i Sverige
  • har skyddade personuppgifter
  • har ett barn boende hos dig, men du inte är vårdnadshavare (t.ex. familjehem).

Får du problem att ansöka om en plats via e-tjänsten kan du kontakta kommunens medborgarcenter så hjälper de dig med din ansökan. 

Tänk på att det kan förekomma en viss handläggningstid när din ansökan behandlas.

Byta förskola

Om du önskar byta förskola görs en ny ansökan enligt anvisningarna ovan. 

Säg upp förskoleplats

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats, ska du göra det senast tre månader före barnets sista vistelsedag i förskolan. Du säger upp platsen genom att använda vår e-tjänst.

Uppsägning av plats i barnomsorg

Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte. Du betalar hel avgift för sista kalendermånaden oavsett vilket datum i månaden som ditt barn slutar.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/forskoleplats

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se