Förskola och barnomsorg

Du kan välja mellan fyra olika skol- och omsorgsformer inom förskoleverksamheten i Lunds kommun: förskola, allmän förskola, öppen förskola och kommunal pedagogisk omsorg.

Välkommen till förskoleverksamheten i Lund!

Vi erbjuder alla barn en plats i förskolan från att de är ett år tills att de börjar i skolan. Du får ett erbjudande om en plats inom tre månader efter att vi har tagit emot din ansökan. 

Förskolan

Förskolan riktar sig till barn mellan ett och sex år, det vill säga tills barnet börjar skolan. I Lunds kommun finns det cirka 130 kommunala och fristående förskolor att välja mellan. 

Allmän förskola

Alla barn erbjuds en plats i den allmänna förskolan under höstterminen det år som de fyller 3 år. Du betalar ingenting för en plats i den allmänna förskolan, och kan ha ditt barn där tre timmar om dagen och femton timmar i veckan.

Öppen förskola

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med små barn som inte redan är inskrivna i förskolan. Den öppna förskolan kostar inget, och du behöver inte heller anmäla ditt barn i förväg. Som vårdnadshavare är du med på den öppna förskolan tillsammans med ditt barn.  

Kommunal pedagogisk omsorg

Ett alternativ till förskolan är den kommunala pedagogiska omsorgen (tidigare kallat familjedaghem). Den kommunala pedagogiska omsorgen bedrivs av dagbarnvårdare, vanligtvis i deras egna hem. De olika dagbarnvårdarna brukar träffas så barnen även får leka i större barngrupper. Ditt barn kan gå i den kommunala pedagogiska omsorgen tills barnet fyller 12 år. 

Från höstterminen 2018 finns pedagogisk omsorg inte längre som ett alternativ i Lunds stad, i enlighet med ett politiskt taget beslut. 

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/forskola-barnomsorg

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se