Förskola och barnomsorg

Du kan välja mellan tre olika skol- och omsorgsformer inom förskoleverksamheten i Lunds kommun: förskola, allmän förskola och öppen förskola.

Välkommen till förskoleverksamheten i Lund!

Vi erbjuder alla barn en plats i förskolan från att de är ett år tills att de börjar i skolan. Du får ett erbjudande om en plats inom tre månader efter att vi har tagit emot din ansökan. 

Förskolan

Förskolan riktar sig till barn mellan ett och sex år, det vill säga tills barnet börjar skolan. I Lunds kommun finns det cirka 130 kommunala och fristående förskolor att välja mellan. 

Allmän förskola

Alla barn erbjuds en plats i den allmänna förskolan under höstterminen det år som de fyller 3 år. Du betalar ingenting för en plats i den allmänna förskolan, och kan ha ditt barn där tre timmar om dagen, det vill säga femton timmar i veckan.

Öppen förskola

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med små barn som inte redan är inskrivna i förskolan. Den öppna förskolan kostar inget, och du behöver inte heller anmäla ditt barn i förväg. Som vårdnadshavare är du med på den öppna förskolan tillsammans med ditt barn.  

Kommunal pedagogisk omsorg

Från höstterminen 2019 finns pedagogisk omsorg inte längre som ett alternativ i Lund, i enlighet med ett politiskt taget beslut. 

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/forskola-barnomsorg

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Frågor om placering i förskola

Telefon: 046 - 359 50 00
Telefontider: kl. 10:00-12:00 vardagar.

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund.
Besökstider: kl. 11:00-12:00 vardagar.