Reseförsäkring

Här kan du läsa mer om reseförsäkringen som gäller för elever, praktikanter, anställda, förtroendevalda m.fl. i Lunds kommun.

Ifs logotyp

Försäkringsgivare: If
Avtalstid: 2020-01-01–2020-12-31

Försäkringen gäller för:

  • alla anställda och förtroendevalda samt personer som är särskilt utsedda av kommunen
  • elever, praktikanter m.fl. under resor och praktik m.m.
  • samtliga resor i tjänsten i hela världen
  • alla friskolor inom Lunds kommun
  • tjänsteresa samt under 45 dagars semester utomlands i samband med en tjänsteresa utomlands.
  • resor där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan.

Resor till vissa länder kräver en anmälan och tilläggspremie.

Skadeanmälan

Telefon: 0771-81 58 18
E-post: skadeservice@if.se
Postadress: If, F200, 106 08 Stockholm

Vid akuta situationer:
24-timmars assistans via If Assistance
Telefon: +46 87 88 73 33
E-post: if.assistance@if.se

Avtalsnummer

SP943831.1.2

Självrisk

Ingen självrisk.

OBS! Du behöver inte längre skicka in namnlistor vid skol- eller tjänsteresor. Det räcker om respektive förvaltning dokumenterar vilka som deltar på resan samt vilket resmålet är.

Mer information

Namn: Håkan Nilsson, säkerhetschef
E-post: hakan.p.nilsson@lund.se 

Mer information om försäkringen finns att läsa under nedanstående länkar.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/reseforsakring