Oskarskolan

Utbildning & förskola

I Lunds kommuns skolor möter du kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling.

Som elev är det du som är i fokus, och hos oss får du möjlighet att lära och utvecklas efter dina egna förutsättningar. Varmt välkommen!

Lämna frånvaroanmälan

Förskolor och skolor

Varje förskola och skola har egen frånvaroanmälan. Du hittar telefonnummer på varje förskola och skolas webbsida här på Lund.se.

Alla förskolor
Alla skolor

Gymnasier

Hedda Anderssongymnasiet
Katedralskolan
Polhem
Spyken
Vipan

Lämna synpunkter eller klagomål

Vi tar gärna emot synpunkter, beröm eller klagomål på våra skolor, förskolor, vuxenutbildning eller studie- och yrkesvägledning.
Lämna synpunkt eller klagomål

Aktuellt

Ny gymnasieskola i Lund

En ny gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, ska uppföras på tomten för Svaneskolan och rymma upp till 2 000 elever. Svaneskolan ska fortsatt ha grundskola, skolår 7-9, men kommer att flytta till Parkskolan.

Följ arbetet här

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/utbildning-forskola

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.