Ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken är ett forum för unga som vill påverka samhället, starta projekt som festivaler, musikaler, utbyten med andra länder, ordna idrotssturneringar eller bara fika och diskutera med andra ungdomar som brinner för samma frågor. Allt arbete i Ungdomstinget drivs av ungdomar för ungdomar.

Alla mellan 12 och 25 år är välkomna till Ungdomspolitiken och har rösträtt. Politiker och tjänstemän kan delta på möten och i diskussioner, men utan rösträtt. Deras jobb är att lyssna på ungdomar för att få tips, idéer och förslag till sitt arbete.

Hur kan du påverka?

Ungdomspolitiken arbetar utifrån

  • dialog
  • påverkan
  • egna aktiviteter

Det innebär att du som ung i Lund ska få chans att uttrycka dig i de frågor som intresserar dig på det sätt som passar dig bäst. Arbetet utgår ifrån våra olika utskott där frågor som till exempel miljö, jämlikhet och idrott diskuteras. Utifrån utskotten anordnas olika aktiviteter för att förändra och förbättra för unga i Lund.

Vi försöker alltid komma på nya sätt genom vilka du som ung kan påverka. Vi arbetar för att alla unga (oavsett till exempel bakgrund, funktionsvariant och identitet) ska få komma till tals och vi åker ofta ut och berättar om Ungdomspolitiken.

Det som i slutänden är viktigast för dig som ung att veta är ändå att Ungdomspolitiken finns till för dig. Hos oss kan du som ung få hjälp att sätta dina idéer i verket, du kan träffa andra unga och du kan engagera dig i Ungdomstinget.

På Ungdomspolitiken finns tre ungdomsombud som arbetar för att stötta ungas engagemang. Genom att fungera som en länk mellan engagerade unga och politiker och tjänstepersoner i kommunen ser ungdomsombuden till att ungas åsikter lyfts fram.

Kontakta oss gärna!

Vi som jobbar med Ungdomspolitiken i Lund:

Namn: Amanda Pettersson, Ungdomsombud
Telefon: 0734-485579
E-post: amanda.pettersson@lund.se

Namn: Gabriel Malmer, Ungdomsombud
Telefon: 0766-202094
E-post: gabriel.malmer@lund.se

Namn: Anna Sigurgeirsdóttir, Verksamhetsutvecklare ungdomspolitiken
Telefon: 046-35 63 59
E-post: anna.sigurgeirsdottir@lund.se

Var finns Ungdomspolitiken?
Ungdomspolitiken har ett kontor i centrala Lund på Bytaregatan 6, precis ovanför ComUng. Alla är välkomna till Ungdomspolitikens kontor och vi som arbetar på Ungdomspolitiken blir extra glada om du som ung kommer förbi och säger hej!

Ungdomsting

Ett av Ungdomspolitikens allra största projekt är Ungdomstinget. Det är ett forum där unga mellan 12 och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för unga i Lund. Målet med Ungdomstinget är att ungas åsikter ska föras fram och att unga ska få mer inflytande i kommunen.

Hur började det?
Ungdomstinget började formas under våren 2002. Då träffades ungdomar, politiker och tjänstemän från Lunds kommun på skånska ön Ven. Målet var att diskutera hur ungdomsinflytandet i Lund kunde förbättras. En av idéerna var att bilda ett ungdomsting. Det första Ungdomstinget hölls i september 2003 och då beslutade ungdomarna själva hur de ville att deras ungdomsting skulle se ut.

Hur fungerar Ungdomstinget?
Ungdomstinget hålls fyra gånger per år. Ungefär 150 ungdomar brukar komma på tingen, och i allmänhet kommer några olika personer från varje skola i Lunds kommun.

Ungdomstinget börjar med ett stormöte där deltagarna röstar om vad man ska göra i framtiden och hur tingets pengar ska användas. Varje Ungdomsting har ett tema. Tidigare teman har till exempel varit antirasism, hälsa, skola och kärlek. Efter stormötet fortsätter tinget med workshops, diskussioner eller föreläsningar.

På Ungdomstingen är det alltid de unga som bestämmer och det är de unga som ska få komma till tals. Det betyder att vuxna är välkomna på tingen, men att de inte har rösträtt. De är endast där för att lyssna på de unga och för att få idéer om hur de kan lyssna mer på unga i sitt arbete.

Varför ser Ungdomstingen ut som de gör?
För att komma ifrån traditionella hierarkier finns det ingen ledare i Ungdomstinget. Allas röster är lika mycket värda. På Ungdomstinget får du som deltagare också själv välja hur mycket du vill engagera dig, eftersom allt är frivilligt. Detta och övriga grundstenar för hur Ungdomstinget ska fungera finns nedskrivet i Ungdomstinget stadgar.

Vad händer mellan Ungdomstingen?
Ungdomstingen hålls fyra gånger per år, men mellan Ungdomstingen händer det också mycket. Ungdomar på olika håll startar och ägnar sig åt projekt (bland annat i de grupper som kallas Utskott) och Samordningsgruppen driver det praktiska arbetet med Ungdomstinget framåt.

Vem står bakom Ungdomstinget?
Det är unga som förbereder inför tingen och det är unga som leder och håller i tingen. De som framför allt planerar inför tingen är Samordningsgruppen. Samordningsgruppen består av en grupp unga som velat engagera sig lite extra i Ungdomstinget. Till sin hjälp har Samordningsgruppen oss på Ungdomspolitiken.

 

 

Faktaansvarig: Kultur & fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se