Valborg och siste april

I år stänger vi Stadsparken och ställer tillsammans in det spontana firandet i Stadsparken siste april. Det gör vi för att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Stadsparken stänger valborg 2020

I år stannar vi hemma!

Stadsparken brukar stå i fokus när valborg firas i Lund den 30 april. Firandet brukar bestå av två delar: en spontan picknick under dagen och ett traditionellt firande som arrangeras av Lunds kommun på kvällen. I år stänger vi Stadsparken och ställer tillsammans in firandet på grund av coronaviruset och covid-19. Lunds kommun har även ställt in det traditionella firandet på valborgsmässoaftons kväll den 30 april. Det spontana firandet som sker under dagen kan inte formellt ställas in eller förbjudas eftersom det inte finns någon arrangör, men Lunds kommun uppmanar var och en att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och stanna hemma.

Tidigare år har spontanfesten samlat 25 000–30 000 besökare, varav många kommer resande från olika håll i landet. Situationen med coronaviruset innebär att alla måste tänka om. Det är viktigt att undvika resor, hålla avstånd och undvika folksamlingar för att minska smittspridningen. Genom att stanna hemma hjälps vi åt att skydda riskgrupper och minska belastningen på sjukvården.

Till föräldrar med barn under 18 år vill vi rikta en speciell uppmaning: prata med era barn och förklara varför det är extra viktigt att inte samlas i Stadsparken eller på någon annan plats i år.

Stadsparken ligger kvar och våren kommer tillbaka – välkommen åter nästa år!

Frågor och svar

Hur ska Lunds kommun få 25 000–30 000 ungdomar att stanna hemma?

Vårt viktigaste verktyg är kommunikation. Vi tror att de flesta är förberedda och förstår att det är ett allvarligt läge. Lunds kommun har dessutom tagit beslut om att stänga Stadsparken den 30 april.

Hur förhåller sig spontanfesten till förbudet om offentliga tillställningar med fler än 50 personer?

Kommunen har ställt in det traditionella firandet på kvällen och Polisen ger inget tillstånd för att spela musik från Vita scenen. Spontanfesten saknar arrangör, och Polisen har gjort bedömningen att den inte kan anses som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Därmed omfattas den inte av förbudet och kan inte ställas in.

Hur agerar kommun och polis om det kommer många människor trots avspärrningar och kommunikation om att parken är stängd?

I nuläget finns det inget lagstöd för att skingra en folksamling eller avvisa besökare så länge det inte förekommer någon form av ordningsstörning. Om det uppstår ordningsproblem kommer polisen att ingripa.

Ni kommunicerar att man ska stanna hemma 30 april. Får man inte alls besöka Stadsparken?

Nej, den 30 april är Stadsparken stängd. I vanliga fall kan man gå till parken även i coronatider så länge man håller avstånd till andra besökare och följer gällande rekommendationer. Om många kommer dit samtidigt blir det svårt att hålla avstånd och risken för smittspridning ökar. Därför väljer vi att både stänga parken och att uppmana alla att stanna hemma. 

I Sverige har man överlag undvikit förbud och istället uppmanat var och en att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varför räcker inte det i Lund?

Vi tror att kommunikation räcker för att de allra flesta ska förstå vikten av att stanna hemma. Vi vill ändå göra allt vi kan för att förhindra att det samlas många människor på samma plats, vilket medför risk för ökad smittspridning. Vi tar hellre i för mycket än för lite, och ingen är mer nöjd än vi om det i efterhand visar sig att avspärrningarna inte behövdes.

Hur och när stängs Stadsparken den 30 april?

Staket börjar sättas upp runt parken redan under helgen 25–26 april, eftersom det tar några dagar att täcka in den cirka 3 km långa sträckan. Entréerna stängs den 30 april kl 00.00 och öppnar ett dygn senare, kl 24.00. Staketen börjar monteras ner från den 4 maj. 

Vilken typ av underhållsarbete kommer att utföras medan parken är stängd?

Vi passar på att göra parken extra fin inför sommaren och kommer bland annat att bevattna, klippa gräs, rensa ogräs, gödsla rabatter, måla, justera underlag på gångar och underhålla beachplanerna. Enligt beslut i miljönämnden 28/4 kommer det även att spridas hönsgödsel på de stora gräsytorna. Lukten från den senare insatsen kan sannolikt upplevas av besökare och närboende under några dagar efter valborg, beroende på väder och vind, men vi hoppas att  lundaborna har överseende utifrån syftet.

Hur påverkas Söderlyckans skejtpark, beachplaner, boulder och utegym?

Samtliga dessa aktivitetsytor är stängda och ligger innanför avspärrningen. Högevallsbadet och Stadsparkscaféet omfattas inte, se respektive webbplats för information om öppettider:

Högevallsbadet
Stadsparkscaféet – hos Talevski

Finns det inte en risk för att firandet flyttar till andra platser om Stadsparken stängs av?

Budskapet om att man ska hålla avstånd till varandra och inte samlas många på samma plats kommer från alla håll, och vi tror att de allra flesta förstår att man måste se över sina planer i år. Stadsparken är en sedan länge etablerad plats för valborgsfirande. Många är vana att ta sig dit och behovet av en tydlig markering är större. Lunds kommun har även, i likhet med de flesta andra kommuner på valborg, beredskap i form av till exempel fältgrupp och socialtjänst som rör sig på olika platser. 

Vad händer om Folkhälsomyndigheternas riktlinjer skärps – vilken beredskap har ni?

Var och en har ett ansvar för att följa myndigheternas riktlinjer. Lunds kommun och polisen har löpande avstämningar och en god beredskap. 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/valborg