Solens och skuggans trädgård

Solens och skuggans trädgård invigdes 2016. Här låg en gång Lunds trädgårdsmästeri med egen odling av växter för stadens urnor och parker. Trädgårdsmästarbostaden finns kvar vid parkens norra entré. Trädgården innebär att vi kan föra parkensodlingstraditionen vidare.

Stadsparkens gjutjärnsfontän

Fält av perenner, buskar, spaljerade formklippta träd och lökar breder ut sig i ett strikt mönster från den norra entrén till den medeltida stadsvallen. Cirka 7 000 perenner är planterade i trädgården. I planteringen finns 40 olika artblandningar, vilka utgörs av 70 olika perennarter. Du hittar en förteckning över samtliga arter och deras placering i foldern under relaterade dokument nedan.

Solens och skuggans trädgård

Relaterad information