Nordisk djungel

Vår nordiska djungel i vattenbrynet invigdes på kulturnatten den 21 september 2019.

Träbryggor i Stadsparken 17 juli 2019

Den södra delen av parken, området mellan entrén vid Mejeriet och dammen, har omvandlats på temat nordisk djungel med trädäck, vattenfall och våtmarksvegetation. Här kan du gå på träbryggor över ormbunkar, höga gräs, fuktälskande perenner och vattenväxter som anlagts i en trädgårdsstil kallad woodland. Den befintliga kullen har bevarats men omges nya planteringar. Här finns även nya sittplatser och belysning. 

Breda trädäck på båda sidor om den lilla kullen gör det enklare för besökare med till exempel barnvagn eller rullstol. Både ramp och bryggor har avåkningsskydd. Alla bänkar, utom direkt intill vattenfallet, har arm-och ryggstöd, och samtliga trappor har räcken.