Brunnshögsodlingen

På Brunnshög i nordöstra Lund finns Lunds största stadsodling. Området präglas av gemenskap, hållbarhet och kunskapsutbyte med många gemensamma aktiviteter. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner och familj, eller med din förening.

Växthus hos Odla i Lund, Brunnshög

För dig som vill odla

Är du intresserad av att odla på Brunnshög? Anmäl dig till vår kö, så hör vi av oss när det finns en ledig lott:

Anmälan till kö

  • Arrendeavtal: Arrendeavtal tecknas med alla odlare. Arrendet är 5,08 kr/kvm. Lotten övertas i befintligt skick.
  • Stormöten/ gemensamma arbetsdagar: Några gånger per odlingssäsong hålls stormöten kombinerat med sysslor som ska utföras gemensamt på området. Du som odlare förväntas delta i dessa.
  • Kurser/ rådgivning: För odlare på området erbjuds gratis deltagande i de kurser och workshops som hålls på odlingen. Flera av dessa hålls i samarbete med Holma folkhögskola. Som Brunnshögsodlare har du även möjlighet att få enskild rådgivning och hitta lösningar på problem med din odling.
  • Växthuset: Tillgång till växthuset och dess skörd har i första hand de som deltar i växthusgruppens arbete.
  • Container/redskap: Alla odlare har tillgång till en gemensam uppsättning basredskap som förvaras i områdets container. Privata redskap hålls på den egna lotten.
  • Bevattning: Vattentillgången på området är mycket begränsad och du som odlare måste vara sparsam med det som finns. Bevattning sker med vattenkanna från uppställda tankar.
  • Tidsbegränsat arrende, vilket innebär att odlingen inom några år kommer att flyttas.

Brunnshögsodlingen erbjuder växthus för odling och mötesplats, men även kurser, studiebesök och workshops. Området omfattar ett hundratal lotter om vardera 100 m2. Därtill finns gemensam bärodling, biodling samt en hönsgård. Området karaktäriseras av diversitet, gemenskap och föreningsanda. Många odlar enskilt, medan andra gått ihop för att driva odling i föreningsform. I nuläget har odlingsområdet en temporär placering på mark som kommer att bebyggas. Projektet kommer så småningom att flyttas till den nya Kunskapsparken på Brunnshög. Odlingsområdet skiljer sig också på flera sätt från kommunens övriga odlingsområden. Här finns exempelvis andra regler för bevattning samt gemensamma ansvars- och skötselåtaganden.

Adress: Utmarksvägen 26, 225 92 Lund, se karta nedan.

Uppsägning av lott

Så här säger du upp din odlingslott:

Använd vår e-tjänst för att anmäla när din lott kan slutbesiktigas: 

slutbesiktning och uppsägning

Kommunen bekräftar uppsägningen via e-post när slutbesiktningen är klar och godkänd. 

Varför Brunnshög?

Stadsodling är en del av satsningen på Brunnshög, en ny stadsdel som ska ligga i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Här ska bland annat finnas möjlighet att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till mötesplatser. Brunnshög kommer att växa upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och ska på sikt ge plats för cirka 40 000 boende.

Odlingen flyttar till Kunskapsparken

Brunnhögsodlingen flyttar till Kunskapsparken när den nya parken är klar, preliminärt runt sensommaren 2022. Det permanenta odlingsområdet blir en naturlig del av parkmiljön.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/brunnshogsodling