Större plats att möta djur och natur i nya naturum i Skrylle

30 juni, 2021

Lunds kommun har skrivit avtal med entreprenören Otto Nilssons Byggnads AB för bygget av ett nytt naturum i Skrylle. Det ska även bli ny maskinhall, verkstad och bättre personalutrymmen. Du som besökare erbjuds fler toaletter, diskmöjligheter och källsortering.

En vsionsbild som visar nya naturum och hur det ska se ut när Skryllegården byggs omViionsbilden visar nya naturum och Skrylle efter ombyggnaden. Visionsbild: Horisont arkitekter.

Naturum Skrylle är idag Sveriges minsta naturum trots att Skryllegården är en av Skånes mest populära friluftsanläggningar med cirka 800 000 besök årligen.

Större utställningslokal där du möter djur och natur

Naturum har redan i dag en stor verksamhet med guidningar och aktiviteter. För att utvidga bygger vi en större utställningslokal, där du som besökare även i fortsättningen ska möta djur och natur i Skrylleskogen. Det blir också nya spännande inslag. Naturum ska innehålla utställning, hörsal, labb-del och personalutrymmen. Vi bygger även en stor terrass ut mot grönytan bakom naturum.

Fler toaletter, källsortering och diskmöjligheter

Det gamla naturum ska behållas och göras om till värmestuga. Förutom naturum uppförs nya byggnader för maskinhall, verkstad och personalutrymmen samt fler toaletter, diskmöjligheter och källsortering för dig som besökare. 3 500 kvm markområde berörs vid bygget. Nybyggnationen upptar 1 000 kvm, ombyggnaden upptar 150 kvm. Utbyggnaden beräknas starta hösten 2021 och bli klar 2023.

Du kan besöka Skrylle under byggperioden

Bygget ska inte begränsa dina möjligheter att besöka området. Skryllegårdens parkering har utökats med fler platser och elladdstolpar.

 

Relaterad information