Lekplatsen i stadsparken stängd under måndag 11 oktober

27 september, 2021

Lekplatsen, som under en tid dragits med problem med råttor, var stängd 4-8 oktober för saneringsarbete. Även måndag 11 oktober kommer att behövas för att göra klart det sista.

motiv till dekal på sopkärl som visar noggrannhet när man slänger matavfall håller råttorna borta
På de nya sopkärlen kommer en dekal uppmana alla att hjälpa till att hålla råttorna på avstånd. 

Återställningsarbete under måndagen

Den upphandlade konsulten blev klara med sanering på lekplatsen enligt plan föregående vecka men återställningsarbete och utsättning av papperskorgar kommer att behöva göras under måndag 11 oktober. Eftersom barn inte ska vistas nära maskinerna kommer därför lekplatsen att vara stängd även under måndagen. Avspärrningarna beräknas att vara borttagna tisdag 12 oktober.