Hur kan vi göra våra vindskydd bättre?

31 juli, 2021

Besöker du ett av kommunens vindskydd möts du av en skylt som ber dig svara på några frågor om hur vindskyddet och din naturupplevelse kan bli ännu bättre. Du kan svara på frågorna i enkäten under perioden 1 augusti – 31 oktober. Här hittar du länk till enkäten.

Vindskydd med två personer

Har du hittat hit från ett vindskydd - tack för att du tar dig tid att svara! 

Gå till enkäten (svenska)

Did you find your way here from a shelter - thanks for taking the time to reply!

Go to survey (English)

Hjälp oss göra vindskydden bättre!

Det finns flera vindskydd i Lunds kommun. Nio av dessa ligger i direkt anslutning till Skåneleden, exempelvis – kring Häckeberga, Silvåkra eller Skrylle. Vindskydd ger ett enkelt tak över huvudet för dig som vandrar långt och övernattar, eller behöver en paus under kortare utflykter. 

Kommunen ser till att vindskydden är i bra skick, fyller på med ved och informerar om till exempel eldningsförbud. Vi vet att många har glädje av vindskydden, men vi vet inte hur många eller vad du som besökare tycker. Finns det något som kan bli bättre? Genom att dela med dig av dina upplevelser i enkäten kan vi göra våra naturområden ännu bättre! 

Help us improve the shelters!

Niine of the shelters in the municipality of Lund are directly connected to the Skåneleden trail, for example - around Häckeberga, Silvåkra or Skrylle. Shelters provide a simple roof over your head when hiking, whether it is for a short excursion or an overnigt stay. 

While we make sure the shelters are in good condition or refilled with firewood, we know very little of how they are used or how they can be improved.  By sharing your experience and thoughts, your next visit can be even better!

Frågor om enkäten/questions about the survey?