Hjälp oss att utveckla friluftslivet i Torna Hällestad!

25 maj, 2021

Som en del av andra satsningar på friluftslivet i Lunds kommun, har ett projekt som fokuserar särskilt på Torna Hällestad startat. Satsningar på tillgänglighetsanpassning, så kallade angöringspunkter och information ska göras. Berörda boende och verksamma är en tillgång i planeringen och därför har kommunen bett om idéer och förslag från dem.

Vresbokar i Torna Hällestad

Aktuellt

2021-06-04
Nu har vi stängt möjligheten att skicka in sina synpunkter. Ett stort tack till alla som har bidragit till med utvecklingstips för naturområdet i Torna Hällestad. Vi fick cirka 40 inlämnade synpunkter och idéer. Vi ska nu gå genom dem och återkommer med en sammanfattning under de följande veckorna på denna sida.

Vad ska hända?

Ett projekt har startat som ytterst syftar till ett hållbart friluftsliv i Lunds kommun. I Torna Hällestad ska satsningar på tillgänglighetsanpassning, så kallade angöringspunkter och information göras. Målet är att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation till, i och kring naturområdena i Torna Hällestad. Ett sätt är att förstärka, komplettera och förbättra det som redan finns. Vi tror att ni som bor i Torna Hällestad vet bäst vad som kan förbättras och vi har därför samlat in synpunkter och idéer från boende i området. behövs och var.