Nytt samarbetsprojekt för skånska kulturskolor

24 september, 2020

I början av nästa år startar projektet ”Regional kulturskola Skåne” med stöd av medel från Kulturrådet. Projektet innebär att 25 skånska musik- och kulturskolor ska utveckla närmare samarbete och samordnas från Lund.

Byggnaden för Kulturskolan i Lund

Nyligen blev det klart att Nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer, som Lunds kulturskola är ordförande i, har beviljats medel från Kulturrådet för att utveckla sitt samarbete och anställa en samordnare. Arbetet går under namnet Regional Kulturskola Skåne. Samordnaren, som kommer sitta i Lund och delfinansieras av kommunen, har till uppgift att utveckla samarbetet både mellan de olika kommunernas kulturskolor och med Region Skåne. I dagsläget är 25 av Skånes musik- och kulturskolor aktivt med i samarbetet.

- Vi ser ett behov av mer och bättre mötesplatser för kulturintresserade barn och ungdomar där deras intressen kan utvecklas tillsammans med andra likasinnade. Idag ser vi stora skillnader i bredden av ämnen som erbjuds för barn som bor i olika kommuner. Det vill vi förändra, säger Annika Kharraziha som är enhetschef på Kulturskolan Lund, tillika ordförande i Nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer.

Samordningen ska råda bot på problemet att varje enskild kulturskola inte kan erbjuda fördjupning inom alla områden. Regional samverkan ska då vara ett viktigt komplement, särskilt för barn som är intresserade av smalare ämnen. Det kan röra sig om utbildning i ”smalare” instrument, som oboe eller fagott, eller helt nya ämnen som ännu inte finns som kurser på kulturskolorna.

-Tanken är att skapa likvärdigare förutsättningar för Skånes barn och unga genom att till exempel anordna olika fördjupningsaktiviteter där deltagare från många olika kommuner kan delta. Det kan vara allt från fördjupande filmkollo och speedmetalbastrumspel till oud och balett, beroende på elevernas intresse och behov, säger Annika Kharraziha.

Utan en gemensam samordning riskerar kulturskolorna att bli isolerade från varandra och samarbete över kommungränser försvåras. Kommunövergripande projekt är starkt beroende av personligt engagemang, vilket gör det svårt att få kontinuitet över tid.

- Kulturrådets fokus på de skånska kulturskolorna visar på en insikt om hur viktig musik- och kulturskolan är för regionens barn och unga. Nu hoppas vi på att Region Skåne också prioriterar stöd till samarbetet, säger Christian Gehrmann, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.