​Ny idrotts- och fritidschef på plats

8 januari, 2020

Lunds kommuns nya idrotts- och fritidschef är nu på plats. Jari Kajanne är den som ska leda kommunens arbete med att ge fler barn och ungdomar en mer aktiv och meningsfull fritid.

  

Den 7 januari tillträdde Jari Kajanne sin tjänst som ny idrott- och fritidschef i Lunds kommun. Jari kommer senast från en tjänst som chef för avdelningen Ungdom i Varbergs kommun, med ansvar för bland annat Kulturskolan, ungdomsgårdar, Ungdomens hus och Mobil verksamhet.

- Det ska verkligen bli roligt och spännande att ta mig an idrotts- och fritidsverksamheten i Lund. Det är viktiga verksamheter som har stor betydelse för ungas utveckling. Det är i hög grad genom mötet med vuxna och andra ungdomar på fritiden som unga får förebilder, lär sig samspela och grundlägger värderingar, säger Jari Kajanne.

Jari har en gedigen erfarenhet av att jobba såväl strategiskt som operativt inom offentlig sektor, med erfarenheter från bland annat Halmstad kommun och Helsingborgs stad. Då Högevall ligger inom hans ansvarsområde kan det också vara värt att nämna att han tidigt i karriären arbetade som badmästare i Lidköpings kommun.

- Jag tror min breda erfarenhet och kompetens gör mig väl rustad för detta uppdrag. Det tillsammans med en naturlig nyfikenhet, kreativitet och strategisk analysförmåga tror jag ger mig goda förutsättningar att ta idrotts- och fritidsverksamheten in i 2020-talet, menar Kajanne.

Jari kommer att ansvara för cirka 100 medarbetare inom följande verksamheter:

  • Fritidsgårdar + mobil enhet
  • ComUng (i samverkan med socialförvaltningen)
  • Fältgruppen
  • Bidragshandläggning för föreningar och ungas egenorganisering
  • Inflytandeforum för unga
  • Inkluderingsfrågor
  • Högevallsbadet + fem utomhusbad
  • Idrottsanläggningar

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se