Underhåll av trapphus samt kombi- och undervisningsbassäng på Högevall

28 maj, 2019

Från måndag den 3 juni till söndag den 23 juni utför Högevall planerat underhåll av kombi- och undervisningsbassäng. I samband med detta kommer även golvet i trapphuset som går ner till träningsbassängen att bytas.

Kombibassäng Högevall

Underhåll av kombi- och undervisningsbassäng på Högevall

Högevall kommer att utföra planerat underhåll av kombi- och undervisningsbassängen från och med måndagen den 3 juni till och med söndagen den 23 juni. Under denna tid kommer de båda varmvattenbassängerna att vara stängda för allmänheten.

Bassängerna beräknas sedan att öppna som vanligt igen, måndagen den 24 juni.

Nytt golv till trapphuset som går ner till träningsbassängen

Från och med måndagen den 3 juni kommer trapphuset (i våtkorridoren) från plan 2 till träningsbassängen på plan 1 att vara avstängt då nytt golv ska läggas. Arbetet beräknas ta cirka tre veckor och under tiden som arbetet pågår kommer trappan att vara helt avstängd.

Så fort arbetet är klart kommer information om detta ut på:
Högevalls hemsida
samt på
Facebook