Seminarium: Planera för ätbart

29 oktober, 2019

Den 27 november 2019 anordnade Lunds kommun ett välbesökt seminarium på Skissernas museum som handlade om hur vi kan skapa attraktiva och intressanta parkmiljöer med ätbart växtmaterial i våra städer.

Planera för ätbart 191127, från vänster Janine Österman, Martina Fingerroos, Nina Lindegaard. Foto Kristina Strand Larsson

Bild, från vänster: Janine Österman, Martina Fingerroos och Nina Lindegaard. Foto Kristina Strand Larsson.

Seminariet vände sig i första hand till dem som arbetar med gestaltning, projektering och förvaltning av parker och gröna stadsmiljöer. Även om du inte var närvarande på seminariet kan du läsa dig till en stor del av vad som sades och vilka frågor som kom upp. Längst ner på sidan finner du vår skriftliga sammanfattning, en växtlista och föreläsarnas presentationer för nedladdning.

Seminariets föreläsare gav alternativ på olika typer av matproducerande växtmiljöer, vilka arter som lämpar sig på olika platser samt hur fruktlundar, skogsträdgårdar och perenna planteringar kan anpassas för framtida skötsel och förvaltning. Seminariet gav också kunskap om hur du kan implementera ätbart i olika skalor och utforma engagerande parkområden som får människa, mat och ekologi att mötas.

Arbetet med att skapa olika former av ätbara miljöer fortgår i Lund, liksom i många andra städer. Har du frågor om vårt arbete kan du kontakta Lunds park- och naturavdelning på tekniska förvaltningen.

Program & talare 

Philipp Weiss: Ätbar dynamik i urbana landskap, med skogsträdgården som exempel
Philipp Weiss, diplomerad permakulturdesigner som driver den populära Skogsträdgårdsbloggen. Har skrivit 2018 års trädgårdsbok, Skogsträdgården: Odla ätbart överallt tillsammans med Annevi Sjöberg.

Till: Skogsträdgårdsbloggen

Patrick Bellan: Urban
 vegetationsbyggnad – att lära av naturen
Patrick Bellan, universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp med inriktning på växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik. Rådgivande konsult vid Movium och Trädkonsult.nu, samt med erfarenhet som rådgivare på en av Sveriges större partiplantskolor och har utfört ett flertal storskaliga trädinventeringar i urban miljö. En av huvudförfattarna till den nyutgivna boken Träd i Malmö.

Vem får plocka? – gestaltning och förvaltning av det ätbara i samverkan med invånare och föreningsliv
Odlingssamordnare Janine Österman och landskapsarkitekt Nina Lindegaard, Lunds kommun i samtal med Martina Fingerroos, landskapsarkitekt och initiativtagare till det medborgardrivna projektet Ätbara Lund.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se