Planera för ätbart

29 oktober, 2019

Hur kan vi skapa attraktiva och intressanta parkmiljöer med högre andel ätbart växtmaterial i våra städer? Kan och får fruktlunden och skogsträdgården ta plats på våra gemensamma ytor? Observera! Seminariet är fullbokat och anmälan stängd.

Välkommen till ett seminarium som handlar om hur vi kan planera för mer ätbart i staden – ett aktuellt ämne för dig som arbetar med gestaltning, projektering och förvaltning av parker och gröna stadsmiljöer.

Hasselnötter i papperspåse

Våra föreläsare ger alternativ på olika typer av matproducerande växtmiljöer, vilka arter som lämpar sig på olika platser samt hur fruktlundar, skogsträdgårdar och perenna planteringar kan anpassas för framtida skötsel och förvaltning. Du får även ett gäng nya arter på din hand. Det ger dig kunskap om hur du kan implementera ätbart i olika skalor och utforma engagerande parkområden som får människa, mat och ekologi att mötas.

Seminariet avrundas med en diskussion om driftsaspekter och förvaltningsmodeller för ätbara miljöer. Vi ställer oss också frågan vad efterfrågan på, och möjligheterna till lokal livsmedelsproduktion i våra parker kan leda till?

Vid seminariets slut serveras lunch tillagad av muséets restaurang På Skissernas. Kockarna har tagit inspiration av seminariets tema och utlovar en spännande meny på lokala säsongsråvaror. 

Tid: Onsdag 27 november, kl 9-12.

Registrering i foajén från kl 8.30. Lunch serveras kl 12.30

Plats: Skissernas museum, Lund.

Anmälan: Seminariet är fullbokat och anmälan stängd.

Observera! Seminariet är fullbokat och anmälan stängd.

Kostnad: 350 kr, inkl. fika och lunch. 

Sista anmälningsdag: 12 november. Antalet platser är begränsat.

Arrangör: park-och naturavdelningen, tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Observera att vi arrangerar en temakväll med Philipp Weiss samma dag för dig som är odlingsintresserad men inte arbetar med planering och gestaltning i ditt yrke. Gå till kvällsevenemanget.

Program & talare 


Philipp Weiss
Philipp Weiss: Ätbar dynamik i urbana landskap, med skogsträdgården som exempel
Philipp Weiss, diplomerad permakulturdesigner som driver den populära Skogsträdgårdsbloggen. Har skrivit 2018 års trädgårdsbok, Skogsträdgården: Odla ätbart överallt tillsammans med Annevi Sjöberg.

Till: Skogsträdgårdsbloggen

Patrick Bellan

 

 

 

 
Patrick Bellan: Urban
 vegetationsbyggnad – att lära av naturen
Patrick Bellan, universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp med inriktning på växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik. Rådgivande konsult vid Movium och Trädkonsult.nu, samt med erfarenhet som rådgivare på en av Sveriges större partiplantskolor och har utfört ett flertal storskaliga trädinventeringar i urban miljö. En av huvudförfattarna till den nyutgivna boken Träd i Malmö.

Vem får plocka? – gestaltning och förvaltning av det ätbara i samverkan med invånare och föreningsliv
Odlingssamordnare Janine Österman och landskapsarkitekt Nina Lindegaard, Lunds kommun i samtal med Martina Fingerroos, landskapsarkitekt och initiativtagare till projektet Ätbara Lund.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se