Dags att nominera till Lundapokalen och två stipendier inom idrott och föreningsliv

13 november, 2019

Tycker du att någon har gjort en särskilt betydande idrottsinsats? Kanske ett lag eller förening som är verksam i Lunds kommun. En ungdomsledare som har gjort har gjort en insats inom en ideell förening i Lund? Ett pris och två stipendier, tre möjligheter att nominera innan den 1 december.

Lundapokalen

Senast den 1 december kan du nominera någon till Lunds kommuns pris, Lundapokalen samt två olika stipendium som är idrottsstipendium och ungdomsledarstipendium för år 2019. Totalt 35 000 kr ligger i potten.


Lundapokalen
Lunds kommun delar årligen ut Lundapokalen till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet. Priset är en pokal, Lundapokalen och 10 000 kr.

Här kan du läsa mer om Lundapokalen
Se längst ner på sidan under rubriken Stipendier
Här kan du nominera direkt till Lundapokalen.

Idrottsstipendium
Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla. Priset är 20 000 kr.

Här kan du läsa mer om Lunds kommuns idrottsstipendium
Se längst ner på sidan under rubriken Stipendier
Här kan du nominera direkt till idrottsstipendium

Ungdomsledarstipendium
Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Priset är 5 000 kr.

Här kan du läsa mer om Lunds kommuns ungdomsledarstipendium
Se längst ner på sidan under rubriken Stipendier
Här kan du nominera direkt tillungdomsledarstipendium


Kontakt:
Christian Håkansson,  för Lundapokalen, idrottsstipendium och ungdomsledarstipendium.
Telefon: 046-359 50 93

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se