Inflytandecaféer – gör din röst hörd

13 december, 2018

Inflytandecaféet är ett forum där du praktiskt kan tycka till om samhället och politik, träffa beslutsfattare och andra unga från Lund. Inflytandecaféerna riktar sig till ungdomar med erfarenhet av att gå i särskola.

Ungdomspolitiken i Lund jobbar för alla ungas rätt och möjlighet att engagera sig i den lokala demokratin genom att erbjuda olika typer av forum och former för alla unga i kommunen. 2014 såg det dåvarande ungdomsombudet ett tydligt mönster av att elever från särskolan inte deltog i de inflytandeforum som redan erbjöds. Att särskoleelever inte skulle vara intresserade av att delta i den lokala demokratin kunde knappast vara svaret och det här blev starten för en unik satsning som utmanar bilden av vad demokrati får lov att vara. I samråd med pedagoger från Lunds särskolor skapades konceptet Inflytandecaféer där ungdomarna kan träffa politiker och beslutsfattare, fika, mötas över skolgränserna, prova på nya fritidsaktiviteter och göra sina röster hörda i olika frågor.

Ungdomsting har man gjort i Lund sedan 2002. Dessa innebär ofta en hel del stillasittande, workshops där tal och skrift är centrala och dessutom en hel del svåra begrepp. Jämfört med Ungdomstinget har Inflytandecaféerna ett lugnare tempo och ett friare upplägg där ungdomarna kan prova på praktiska aktiviteter på olika workshopstationer med fokus på att göra sin röst hörd. Att vara med i en forumteater eller prova street art eller pärla åsiktsarmband är lika mycket demokrati som att kontakta en politiker eller vara ordförande på det formella mötet på Ungdomstinget. På caféerna finns också Lunds föreningsliv för att göra det enklare för ungdomarna att prova nya aktiviteter och kanske till och med ta steget att delta på sin fritid.

Inflytandecaféerna görs en gång per termin och lockar runt 150 deltagare varje gång. Alla kommunens särskolor finns representerade och det bjuds på olika aktiviteter varje gång. Exempel på aktiviteter som gjorts är karate, street art, skapande och pyssel, innebandy, poesi, tipspromenader och åsiktsarmband.

Grafisk facilitering
För att kunna prata om begreppet demokrati på ett mindre abstrakt sätt har vi tagit stöd av metoden grafisk facilitering. Den grafiska faciliteringen gör demokrati visuellt genom att olika åsikter görs synliga sida vid sida. Alla unga kan inte läsa och då kan bilder vara ett bättre sätt att förmedla innehåll på. Efter caféet används tavlan i påverkansarbete, där det blir tydligt i vilka frågor ungdomarna vill påverka. Än så länge har caféerna bland annat lett till ett medborgarförslag skrivet i bildform, uppstart av elevråd och bättre tillgänglighet på kommunens mötesplatser för unga.

Demokratihjältar
För att stötta och peppa de ungdomar som kommer på Inflytandecaféerna finns Demokratihjältar som är unga vuxna från olika dagliga verksamheter i Lund som själva har erfarenhet av att gå i särskola. Rollen som demokratihjälte handlar om att vara en förebild som de yngre ungdomarna, det gör också att man själv växer och utvecklas.

Kontakt
Vill du veta mer om våra Inflytandecaféer eller kanske till och med vara med på ett? Då kan du vända dig till Ungdomspolitiken i Lund.

Frida Jensen
Ungdomsombud
frida.jensen@lund.se

Flaktrim Hani
Ungdomsombud
flaktrim.hani@lund.se

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se