Tyck till om nytt kulturpolitiskt samt ungdomspolitiskt program

10 december, 2017

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt kulturpolitiskt program och ett förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Nu har du möjlighet att tycka till om förslagen. Senast den 9 februari 2018 vill vi ha dina synpunkter.

Kulturpolitiskt program

Den senaste kulturpolitiska strategin antogs av kommunfullmäktige 2008. Sedan dess har samhället förändrats och riksdagen beslutat om nya kulturpolitiska mål. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att ett nytt program ska tas fram som kan börja gälla under 2018.

Den 16 november 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett första förslag till kulturpolitiskt program som nu har skickats ut på remiss till ett stort antal aktörer. Ett nytt, omarbetat förslag kommer att lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut före sommaren 2018.

Ungdomspolitiskt program

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Programmet ska vara ett strategiskt styrdokument som beskriver hur Lunds kommun långsiktigt ska arbeta med ungdomspolitiska frågor samt hur verksamheten ska utvecklas från och med 2018.

Förslaget har tagits fram under perioden februari till oktober 2017. Ungdomars egna synpunkter har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting och inflytandecaféer, samt den öppna ungdomsverksamheten.

Efter remissrundan kommer ett nytt, omarbetat förslag att behandlas av kultur- och fritidsnämnden våren 2018, för att därefter lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Tyck till

Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det senast den 9 februari2018, följ länkarna nedan.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se