Taxor för 2018

21 december, 2017

Kommunfullmäktige har antagit de nya taxorna för 2018.


Kommunfullmäktige har den 23 november 2017 antagit taxor för biblioteks- och kulturanläggningar samt för idrotts- och fritidsanläggningar 2018.

De beslutade taxorna finns att tillgå i pdf-version nedan.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se