Mobila gruppen

Välkommen till Mobila Gruppen

Vilka är vi?

Den mobila gruppen vänder sig till alla i åldern 12-25 år, verksamheten har hög grad av delaktighet och stort inflytande samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.

Verksamheten ska främja ungas hälsa, drivkrafter och intressen samt skapa en arena för informellt lärande. Verksamheten samverkar brett och stödjer ungas egen organisering.

Genom Fritid Lunds ”Unga leder unga” bidrag kan du söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Grundtanken med detta är att ungdomar skapar möjligheter för andra ungdomar.

I den mobila gruppen ingår även Äventyrspedagogerna i Skrylle och Söderlyckans skatepark, Vi som arbetar i Mobila gruppen är utbildade fritidsledare och äventyrspedagogersom arbetar utifrån ett coachande arbetsätt. Vill du veta mer om Mobila Gruppen eller hur du som ung kan göra för att förändra din fritid med stöd av oss? Kontakta oss gärna!

Har du frågor om mobila gruppen?

Följ oss gärna i sociala kanaler:

Instagram: mobilagruppen

Verksamhetsledare: Thor-Björn Blomqvist
Telefon: 046-359 91 82
Epost: mobilagruppen@lund.se

Fritidsledare: Leif Rosén
Telefon: 046-359 52 20
Epost:  leif.rosen@lund.se

Fritidsledare: Anders Bergqvist
Telefon: 046- 359 51 91
Epost:  anders.bergqvist@lund.se

Fritidsledare: Helena Ridegård
Telefon: 046-359 5701
Epost:  helena.ridegård@lund.se

Fritidledare: Saga Björk
Telefon: 046- 359 51 93
Epost:  saga.bjork@lund.se

 

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mobilagruppen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se