Fritid Dalby

Den öppna ungdomsverksamheten i Dalby vänder sig till alla i åldern 12-25 år, verksamheten har hög grad av delaktighet och stort inflytande samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Verksamheten ska främja ungas hälsa, drivkrafter och intressen samt skapa en arena för informellt lärande. Verksamheten samverkar brett och stödjer ungas egen organisering. Genom Fritid Lunds ”Unga leder unga” bidrag kan du söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Grundtanken med detta är att ungdomar skapar möjligheter för andra ungdomar. Vill du veta mer om detta så kontakta oss. Vi använder oss av Facebook för information om öppettider och arrangemang.

Dalby fritid

Våra öppettider är:

Måndag: På måndagar arbetar vi mobilt och finns oftast på Nyvångskolan eller på andra arenor i Lunds stad.
Ni når oss på:
Tel: 046-359 66 44
E-post: fritiddalby@lund.se
Tisdag: 14.00-17.30. Årskurs 6-8.
Onsdag: 14.00-17.30. Årskurs 6 och uppåt. 18.00-21.00 (Workshops)
Torsdag: 14.00-17.30. Årskurs 6 och uppåt. 18.00-21.00 (Workshops)
Fredag: 18.00-21.00. Årskurs 6 och uppåt. 21.00-23.00 Årskurs 9 & uppåt
Lördag: 18.00-23.00. Årskurs 9 & uppåt. 

Om Fritid Dalby

Fritid Dalby har både fritidsgård och mobilt arbete. Mobilt arbete innebär att vi finns på skolor och andra naturliga mötesplatser, där unga möts. Fritid Dalby samverkar med många parter i Dalby som t.ex. Nyvångsskolan, Hagalundsskolan, Torna Hällestads Lanthandel samt föreningslivet, m.fl.

Följ oss på Instagram och Facebook för att ta del av allt roligt som händer för barn och unga på fritidsgården

Har du frågor om Mötesplats Dalby?

Fritid Dalby:

Måns Nilsson, Verksamhetsledare
Telefon: 046- 359 66 45
E-post: mans.nilsson@lund.se
Hitta hit på karta

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fritiddalby

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se