Fritidsgårdar, mötesplatser för unga

Välkommen till fritidsgårdarna i Lunds kommun

Fritidsgårdar i Lunds kommun

Ny öppen ungdomsverksamhet

Målet är att verksamheten, som vänder sig till målgruppen 12-25 år, ska bli bättre på att möta ungdomarna där de befinner sig.

Tanken är att fritidsledare ska arbeta mobilt och flexibelt för att nå fler unga på fler arenor än tidigare, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver ska ett antal fasta mötesplatser byggas upp tillsammans med unga utifrån deras intressen. Bakgrunden till det nya arbetssättet är att unga har andra fritidsvanor idag och att det finns en större mångfald när det gäller utbud och intressen.

Arbetet med att ta fram en ny öppen ungdomsverksamhet är en följd av att ansvaret för fritidsklubbarna (fritidsverksamhet 10-13 år) gick över till skolan från kultur- och fritidsförvaltningen den 1 augusti 2016.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fritidlund

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se