Sök i kommunens handlingar och protokoll

Du kan själv söka fram en del av kommunens handlingar, ärenden och protokoll.

Sök handlingar

Vill du få fram handlingar i ärenden från 2013 och framåt kan du söka i kommunens diarium:

Klicka här för att söka i kommunens diarium

Sök protokoll

Även nämndernas protokoll finns återsökbara på nätet:

Klicka här för att söka efter nämndernas protokoll

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se