Lunds stadsarkiv

Lunds stadsarkiv är slutarkiv för Lunds kommuns myndigheter och bolag. I Lunds stadsarkiv förvaras handlingar som ska bevaras och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag. Handlingar som bevaras är till exempel byggnadsritningar, skolbetyg, avtal och nämndprotokoll.

De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess. På länken nedan kan du läsa mer om vad som gäller utlämnande av allmänna handlingar:

Här kan du läsa mer om offentlighet och sekretess i Lunds kommun

Besök Lunds stadsarkiv

Du är välkommen att besöka stadsarkivet måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 9.00-12.00 samt torsdagar kl 9.00-12.00 och kl 13.00-16.00. Du kan boka in en annan besökstid med stadsarkivet efter överenskommelse. Kontaktuppgifter och besöksadress hittar du längst ner på sidan.

Arkivcentrum Syd

Vill du veta mer om verksamheterna på Arkivcentrum Syd och vilka övriga verksamheter som finns där? Besök deras webbplats via länken nedan.

Besök Arkivcentrum Syds webbplats

Enskilda arkiv

Lunds stadsarkiv förvarar endast ett fåtal enskilda arkiv (företag, föreningar, personarkiv), oftast med anknytning till den kommunala verksamheten.

Vill du ta del av övriga enskilda arkivbildares arkiv ska du i första hand vända dig till Skånes Arkivförbund.

Besök Skånes Arkivförbunds webbplats

Bildarkiv

Några av stadsarkivets bildsamlingar är digitaliserade och finns nedladdningsbara i kommunens bildbank.

Här hittar du Lunds kommuns bildbank

De fotografier som inte finns tillgängliga genom bildbanken lämnar stadsarkivet ut utan avgift mot vissa förbehåll ex, om det är ett foto av en person i livet. Vid publicering ska det framgå upphovsman/företag/nämnd och Lunds stadsarkiv.

Om du vill ta del av ytterligare fotosamlingar kan du bland annat kontakta Kulturen i Lund eller Lunds universitetsbibliotek.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se