Får föräldrarna följa med på utflykterna?

Kolumn 1

Får föräldrarna följa med på utflykterna?

Information

Utflykterna är för barnen.Men på vissa utflykterfår föräldrarna följa med.
Läs i programmetinnan ni åker på utflykt!