Finansiering inom Musikchecken

Här ser du vilka checkberlopp och avgifter som gäller inom kommunens kundvalssystem för musikundervisning, Musikchecken.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som är anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 10 månader. En elevplats ska vara minst 30 lektioner per år  (uppspelning och konserter inkluderat) och varje lektion ska vara minst 20 min lång.

Undervisningsform  Kronor per elev och år Avgift per elev och år
Ämneskurs musik (max 1 elev) 11 000 1 100

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se