Auktorisering inom Musikchecken

Här ansöker du om att bli auktoriserad för att anordna musikundervisning inom kommunens kundvalssystem "Musikchecken".

Kundval musikundervisning

Ansökningar för auktorisation inför höstterminen 2021 tas emot under perioden 2/12 - 31/12-2020

1.

Ta del av auktorisationsvillkoren

Ta del de auktorisationsvillkor som gäller i Lunds kommun. Villkoren beskriver vad som krävs för att bli auktoriserad och vilka villkor som ställs på anordnare inom kundvalssystemet "Musikchecken".

Auktorisationsvillkor för anordnare av musikundervisning inom kundvalssystem

2.

Förbered dokument inför ansökan

Förbered följande dokument, då ansökan måste göras i ett svep:

> Verksamhetsplan inklusive budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala och nationella målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet, inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.

Intyg från Skatteverket gällande skatter och sociala försäkringsavgifter (blankett begäran/svar offentliga utgifter)

Registerutdrag av Skatteverket som visar att du är godkänd för F-skatt

Registreringsbevis från Bolagsverket

Kreditupplysning UC Standard

Kreditupplysning Creditsafe

Utdrag från polisens belastningsregister gällande verksamhetsansvarige (max 1 år gammalt)

Utdrag från skattekonto från Skatteverket (från idag och ett år bakåt i tiden)

> Verksamhetsansvariges personliga CV.

> Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten, på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.

> CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.

Ansökan görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

3.

Ansök

E-tjänsten är stängd.
De som blir auktoriserade i början av året hinner få utbildning i systemetSpeedAdmin i god tid inför intagsstart för nästkommande hösttermin.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/musikchecksauktorisering