Kultur

Välkommen till kultursidorna!

Fönster med en drakmålning

Från konsthall till kulturverkstad

Lunds kommuns kulturverksamheter omfattar Lunds konsthall, Lunds stadsteater och stadshall, Biljettbyrån samt Kulturskolan Lund. Flera av enheterna samverkar också på Stenkrossen i centrala Lund, en verkstad för kultur, kreativitet och innovation. Vi skapar även arrangemang och festivaler som Sommarlund, Kulturnatten och Litteralund.

Men kulturutbudet i Lund är större än så och skapas av många. Vi erbjuder flera olika bidrag och stödformer som du som kulturutövare i Lund kan söka.

Läs mer om våra olika bidragsformer här.

Är du en nyfiken kulturkonsument ska du botanisera vidare under respektive konstform i menyn. Tips på dagsaktuella upplevelser finns i evenemangskalendern på:

evenemang.lund.se

Kommunfullmäktige har antagit nya taxor år 2018 för biblioteks- och kulturanläggningar.
Kostnader för lokalhyra finns i dokumentet Taxor och avgifter.
Här hittar du Taxor och avgifter för biblioteks- och kulturanläggningar 2019

Relaterad information

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kultur

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se