Kultur

Från konsthall till kulturverkstad

Lunds kommuns kulturverksamheter omfattar Lunds konsthall, Lunds stadsteater och stadshall, Biljettbyrån samt Kulturskolan Lund. Flera av enheterna samverkar också på Stenkrossen (www.stenkrossen.se) i centrala Lund, en verkstad för kultur, kreativitet och innovation. Vi skapar även arrangemang och festivaler som Sommarlund, Kulturnatten och Litteralund.

Men kulturutbudet i Lund är större än så och skapas av många. Vi erbjuder flera olika bidrag och stödformer som du som kulturutövare i Lund kan söka.

Är du en nyfiken kulturkonsument ska du botanisera vidare under respektive konstform i menyn. Tips på dagsaktuella upplevelser finns i evenemangskalendern på www.visitlund.se. För att få med ditt arrangemang i evenemangskalendern ska du kontakta Lunds Turistbyrå.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kultur

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se