Klättring

I Stadsparken kan du klättra på ett stort klätterblock, en så kallad boulder. Vill du veta mer om klätterväggen på Östra Torngården, besök Skånes Klätterklubbs webbplats via länk nedan.

klätterblock boulder

Boulder i Stadsparken

Bouldern i Stadsparken har måtten 4 x 13 x 5,5 meter. All klättring sker på egen risk. Underlaget består av tvättad singel som är godkänt som fallunderlag. Ytterligare säkerhetsinformation anslås på platsen och kan även hämtas via länk nedan.Skånes Klätterklubb har tagit fram en förare för boulderns struktur, dvs en guide för klättring utan hjälp av uppskruvade grepp, se länk nedan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/klattring

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se