Idrottsplatser och fotbollsplaner

Idrottsplatser och fotbollsplaner som finns i Lund hittar du här!

Idrottsplatsen

Här hittar du mer information om våra planer

Skötselplan
Vinterskötsel av planer
Öppna/stängda planer
Fotboll

Vill du boka en fotbollsplan eller idrottsplats?

Välkommen till Lunds kommuns webbokning

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/idrottsplatserochfotbollsplaner

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se