Stadsodling - Odla i Lund

Stadsodlingsprojektet Odla i Lund har mark på Brunnshög i norra Lund. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner och familj eller med din förening!

Växthus hos Odla i Lund, Brunnshög

Odla i Lund erbjuder växthus för odling och mötesplats, men även kurser, studiebesök och workshops. Området omfattar 107 lotter om vardera 100 m2. Därtill finns gemensam bärodling, biodling samt en hönsgård. Området karaktäriseras av diversitet, gemenskap och föreningsanda. Många odlar enskilt eller tillsammans med familj och vänner på lotterna medan andra gått ihop för att driva odling i föreningsform. I nuläget har odlingsområdet en temporär placering på mark som kommer att bebyggas. Projektet kommer så småningom att flyttas till den nya Kunskapsparken på Brunnshög(se nedan).

För dig som vill odla

  • Vill du odla - kontakta janine.osterman@lund.se
  • Arrendeavtal: Arrendeavtal tecknas med alla odlare. Arrendet är 3,92 kr/kvm. Lotten övertas i befintligt skick.
  • Stormöten/ gemensamma arbetsdagar: Några gånger per odlingssäsong håller projektets odlingsvärd i stormöten kombinerat med sysslor som ska utföras gemensamt på området. Du som odlare förväntas delta i dessa.
  • Kurser/ rådgivning: För odlare på området erbjuds gratis deltagande i kurser som löper över säsongen. Det finns en kurs i växthusodling och en i frilandsodling. Som Brunnshögsodlare har du även möjlighet att få enskild rådgivning och hitta lösningar på problem med din odling. I samarbete med OIKOS Community erbjuds även kurs i biodling och för dig som vill fördjupa dig i odling och hållbar utveckling erbjuder Holma Folkhögskola en halvtidskurs.
  • Växthuset: Tillgång till växthuset och dess skörd har i första hand de som deltar i växthuskursen.
  • Container/redskap: Alla odlare har tillgång till en gemensam uppsättning basredskap som förvaras i områdets container.
  • Bevattning: Vattentillgången på området är begränsad och du som odlare måste vara sparsam med det som finns. Bevattning sker med vattenkanna från uppställda tankar.
  • Tidsbegränsat arrende: Odling på området kommer som längst att vara till och med 2018.

Varför Brunnshög?

Stadsodling är en del av satsningen på Brunnshög, en ny stadsdel som ska ligga i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Här ska bland annat finnas möjlighet att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till mötesplatser. Brunnshög kommer att växa upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och ska på sikt ge plats för cirka 40 000 boende.

Odla i Lund flyttar till Kunskapsparken

Kunskapsparken på Brunnshög beräknas vara klar 2021. I parken planeras ett odlingsområde där i första hand odlare som nu deltar i Odla i Lunds verksamhet kommer att erbjudas plats. Odlingsområdet kommer att bli permanent och vara en naturlig del av parkmiljön. Planeringsprocessen för odlingsområdet har pågått sedan 2016 i samråd med odlarna.

Är du odlare och intresserad av att påverka hur det nya området ska se ut är du välkommen att delta i gestaltningsdialogen. Kontakta Janine Österman: janine.osterman@lund.se.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/odlailund

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun